Centrum
Relaks
Edukacja
Doskonalenie oświatowe
Doskonalenie oświatowe

CENTRUM

    English CREDO to centrum inicjatyw edukacyjnych i rekreacyjnych oraz usług sprzyjających doskonaleniu brytyjskiej oświaty w Polsce, które powstało z myślą osobach anglojęzycznych, jak i polskojęzycznych. Osobom anglojęzycznym pragniemy oferować atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, możliwość doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji oraz czynny udział w projektach centrum. Natomiast osobom polskojęzycznym English CREDO proponuje różne formy doskonalenia umiejętności języka angielskiego zarówno metodami tradycyjnymi, czyli przez kursy i szkolenia, jak i metodą imersji (nazywaną też „zanurzaniem w języku”) przez udział w zajęciach rekreacyjnych takich jak sport, taniec i kluby zainteresowań oraz przez udział w anglojęzycznych wydarzeniach kulturalnych. Szkołom zapewniającym edukację w języku angielskim lub realizującym brytyjskie założenia oświatowe English CREDO oferuje wsparcie metodyczne, a w tym hospitacje oraz szkolenia (np.: w zakresie programów: Zippy’s Friends i Letterland). Osoby i ośrodki prowadzące zajęcia wpisujące się w nasze założenia zapraszamy do współpracy.     

    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą English CREDO, dzielenia się opiniami oraz podsuwania nowych pomysłów. Zapraszamy do współpracy osoby i ośrodki oferujące ciekawe zajęcia prowadzone w języku angielskim lub sprzyjające utrwalaniu znajomości tego języka. English CREDO to miejsce dla każdego, komu bliski jest język angielski.

Letterland               Zippy's friends               English Football Academy


stat4u