Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 la podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami zycia codziennego. Program odwołuje się do założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa … Continue reading Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej