Spokój emocjonalny- materiały ćwiczeniowe od Partnership for Children

Partnership for Children (PFC) to charytatywna organizacja wspierająca szkoły w zakresie edukacji emocjonalnej i profilaktyki zdrowia psychicznego. Wśród jej najbardziej znanych programów jest między innymi program “Przyjaciele Zippiego”, propagowany w Polsce od 2005 roku pod patronatem Centrum Pozytywnej Edukacji.

W ostatnich dniach  specjaliści PFC opracowali zestaw materiałów pomocnych w budowaniu równowagi emocjonalnej w okresie pandemii koronawirusa (Covid 19).

Specjalne plansze, arkusze i zestawy zadań zostały zaprojektowane tak, aby mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele pracujący z uczniami online, jak i rodzice opiekujący się dziećmi w domu. 

Walory zaproponowanych materiałów to:

 • zaplanowanie zadań na mniej więcej 10 minut
 • skoncentrowanie na tematach tj.:
  • uczucia,
  • pozostawanie w kontakcie,
  • radzenie sobie ze zmianami,
  • radzenie sobie,
  • zmartwienie
  • relaks.
 • dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku 5-9 lat, ale atwe do adaptacji dla innych grup wiekowych
 • proste instrukcje realizacji
 • dostępność na każdym nośniku cyfrowym pod następującymi linkami

Creating a Routine

Our Feelings Diary

Feelings Chart

Coping Toolbox

W ramach wykonywania zadań dzieci nauczą się między innymi wymyślać różne strategie radzenia sobie i wybierać tę najlepszą, czyli spełniającą dwie „złote zasady”wyboru zdrowej strategii radzenia sobie:

    tę która sprawia, że ​​czuję się lepiej

   tę, która nie krzywdzi mnie ani nikogo innego

Przewodniki wideo i inne zajęcia będą dostępne w najbliższych tygodniach na stronie na Facebooku: www.facebook.com/PFChildren

Niedługo będą też udostępnione wersje tych zasobów Covid-19 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiały są w języku angielskim, więc można je wykorzystać zarówno w zakresie edukacji językowej do konwersacji w języku angielskim, jak i w ramach godzin wychowawczych, czy edukacji prozdrowotnej na zajęciach anglojęzycznych.

Zachęcamy do skorzystania, propagowania oraz dzielenia się zdjęciami z realizacji i wpisami na temat dzieci wykonujących czynności oznaczając wpisy przez #PfChildren

WAŻNE:

Te zasoby ani żadna ich część nie mogą być powielane, ponownie oznakowane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób komercyjny bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Zezwolenie nie jest wymagane do użytku osobistego lub zawodowego, na przykład w szkoleniu lub w klasie.

Więcej o autorze:

Partnership for Children to międzynarodowa organizacja charytatywna, która promuje zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci na całym świecie. Tworzy programy promocji zdrowia psychicznego dla szkół podstawowych, które uczą dzieci umiejętności na całe życie: jak radzić sobie z innymi i jak radzić sobie z trudnościami. Ich programy spełniają wszystkie wytyczne brytyjskiego ministerstwa edukacji dotyczące zdrowia psychicznego w zakresie relacji i edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych.

https://www.partnershipforchildren.org.uk/what-we-do/childrens-wellbeing-activities-for-teaching-staff-and-families.html?fbclid=IwAR1Iej931UAa7wTe3N_cXe4WUdBw0WZnAoAa-P-uqvuBoLRdAieGI0zi-wI

Phonics online bezpłatnie z LETTERLAND

LL-logo-ID-32201c4a-bfc7-4039-ec5f-9eefb7608020

Z uwagi na ogłoszenie w większości krajów okresu pandemii koronawirusa (COVID19), Program Letterland (do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-9lat) Phonics Online , został czasowo udostępniony bezpłatnie. Może być wykorzystany przez osoby prywatne w domu jak i przez instytucje edukacyjne. Każdy zarejestrowany w programie nauczyciel może administracyjnie dołączyć do grona użytkowników swoich uczniów i monitorować wykonywanie przez nich zadań. Czyli nie musi sam spradzać poprawności wykonania zadań, gdyż sprawdza ją sam program. Nauczyciel widzi ostateczne wyniki uczniów, więc może na tej podstawie wystawiać im oceny.
Każde zarejestrowane dziecko, wykonując zadania w formie gier edukacyjnych, może samodzielnie uzyskać certyfikat.


W okresie zamknięcia szkół w Wielkiej Brytanii aplikacje i programy Letterland dostępne we wszystkich swoich cyfrowych formach na platformach  Apple App Store oraz Google Play Store są w cenie £0.99 / $0.99.

Hanna Meijer