Centrum: cele i misja

English Credo zostało utworzone w 2014 roku w następujących celach:
– pomoc osobom polskojęzycznym w zakresie uczenia się i / lub rozwijania znajomości języka angielskiego w celu zwiększenia ich szans na sukces w edukacji, w pracy i biznesie.
– zapewnienie osobom anglojęzycznym możliwości udziału w zajęciach klubowych i edukacyjnych w języku angielskim.

Staramy się osiągnąć te cele, przez szeroki wachlarz inicjatyw adresowanych do poszczególnych grup wiekowych, czyli zarówno od małych dzieci, dopiero zaczynających nabywać umiejętności językowe, jak i do nastolatków, którzy chcą zdać pierwsze egzaminy ogólnokrajowe lub międzynarodowe, oraz do dorosłych, którzy chcą poprawić swoje perspektywy zawodowe lub

Oferta English CREDO jest tworzona z myślą o wspieraniu i kreowaniu środowiska anglojęzycznego w Polsce, ponieważ współcześnie świat jest multikulturowy, a język angielski odgrywa w nim bardzo istotna rolę. Pragniemy stwarzać okazje do kształcenia i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim dzieciom, młodzieży i dorosłym polskiego pochodzenia, aby nie tylko przygotować ich na sytuacje, w których będą posługiwać się językiem angielskim, ale również po to, aby umożliwić im konwersacje z osobami anglojęzycznym bez wyjeżdżania z Polski.

 Multikulturowość współczesnego świata sprawia, że w Polsce zamieszkuje wielu anglojęzycznych obcokrajowców, którzy nie czyją się w naszym kraju komfortowo z uwagi na brak możliwości rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w rodzimym języku lub z powodu słabej oferty edukacyjnej dla ich dzieci. Aby temu zaradzić English CREDO oferuje usługi edukacyjne i rekreacyjne w języku angielskim oraz pragnie przyczynić się do tego, aby  anglojęzyczni rezydenci mieszkający w Polsce mieli wiele okazji do samorealizacji oraz poznania osób z lokalnego środowiska, które posługują się językiem angielskim.

Ponadto English CREDO oferuje wsparcie metodyczne oraz różne formy wspierania edukacji placówkom oświatowym prowadzącym edukację w języku angielskim  oraz szkołom zatrudniającym pracowników wyłącznie anglojęzycznych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą English CREDO, dzielenia się opiniami oraz podsuwania nowych pomysłów.

Hanna Meijer