Doskonalenie oświatowe

English CREDO pragnie przyczynić się do wzrostu jakości edukacji anglojęzycznej w Polsce oraz standardów nauczania języka angielskiego jako obcego. Z tego powodu umożliwiamy nauczycielom pracującym w Polsce dostęp do zagranicznej oferty szkoleniowej uwzględniającej alternatywne formy kształcenia (w języku angielskim i polskim).

Organizowane również szkolenia wewnętrzne dodatosowane do potrzeb zamawiającej je placówki.

    Absolwenci kursów prowadzonych w języku angielskim otrzymują certyfikaty zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co ma im zapewnić rozpoznawalność zaświadczenia na międzynarodowym rynku pracy.

    Placówkom oświatowym prowadzącym edukację w języku angielskim oraz szkołom zatrudniającym pracowników wyłącznie anglojęzycznych English CREDO oferuje wsparcie metodyczne w postaci hospitacji i szkoleń oraz konsultacje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.