English Mama

Anglojęzyczne zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat, sprzyjające rozwijaniu umiejętności językowych dzieci i konwersacjom opiekunów.

Wiele kobiet pozostających w domu z uwagi na zajmowanie się małym dzieckiem ma dużą potrzebę samorealizacji i samorozwoju. English CREDO pragnie wspierać je w tych dążeniach i zapewnić im możliwość uczenia się języka angielskiego w sposób sprzyjający jednoczesnemu uczeniu się tego języka przez ich dzieci. Z tego właśnie z tego powodu oferujemy zajęcia w ramach autorskiego programu Eglish Mama, który pozwoli wszystkim Paniom z pożytkiem zagospodarować okres intensywnej opieki nad małym dzieckiem. Zajęcia odbywają się w siedzibie English Credo.

Koszty