Hanna Meijer

Założycielka English CREDO:
Hanna Meijer z domu Pac ur.1974

Moim życiowym “credo” czyli życiową misją, jest szerzenie w Polsce angielskiej kultury  oraz umożliwianie innym udziału w wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym w języku angielskim oraz stwarzanie warunków do doskonalenia osobistego w kontekście języka angielskiego. Z tych właśnie powodów w   2014 roku założyłam English CREDO, czyli Angielskie Centrum Rekreacji, Edukacji i Doskonalenia Oświatowego.

Specjalizuję się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po ukończeniu Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim w 2000 roku podjęłam pracę w The British School of Warsaw dzięki czemu nie tylko wnikliwie poznałam brytyjski system edukacji, ale również miałam możliwość uczestniczenia w wielu kursach dla nauczycieli, a w tym w „The Foundation Stage” w Manchesterze. Od 2001r. rozpoczęłam studia doktoranckie i prowadziłam też różne zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym: „Nauczanie języka angielskiego w szkole i wczesna edukacja w Wielkiej Brytanii”.

W 2004 r., w ramach współpracy z Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, przetłumaczyłam z języka angielskiego na polski brytyjski program edukacji zdrowotnej „Przyjaciele Zippiego”, licencjonowany w Polsce przez angielską organizację o nazwie Partnership for Children i rekomendowany przez MEN. Byłam członkiem pierwszego trenersiego zespołu z Polski, który przeszedł szkolenie w Wielkiej Brytanii i przeszkolił polskich nauczycieli w zakresie realizacji programu.

W latach 2007–2013 mieszkałam w Egipcie w Kairze, gdzie kontynuowałam badania nad brytyjskim systemem edukacji i prowadziłam projekty edukacyjne dla The British School Al Rehab. W tym okresie zainicjowałam Polski Klub w Kairze  i pracowałam dla International British School of Madinaty.

W 2011 roku opublikowałam książkę pt.: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Wielkiej Brytanii po reformie z 1988 roku”, która oparta jest całkowicie na oryginalnych tekstach w języku angielskim (np .: The Educational Act 1988,
raporty OECD, brytyjski rząd White Papers itp.) Publikowałam również artykuły w
czasopismach wymienionych poniżej.

Wszystkie z powyższych wydarzeń w moim życiu, przywiodły mnie do decyzji o utworzeniu English CREDO, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

PUBLIKACJE

 KSIĄŻKA:

Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7- znaczenie reformy 1988 roku, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011

ARTYKUŁY:

Journal of Modern Science

–        Lifelong learning starts in pre-school- a British approach (3/22/2014)

Problemy Wczesnej Edukacji:

–        Narodowy Program Nauczania w kontekście transformacji systemu oświaty Wielkiej Brytanii, 2011/1 (13).

Kwartalnik Pedagogiczny:

–        Educational Psychology 2001 – Scope of contents, 2003/4

–        School Culture, ed, Jon Prosser, 2005/1

–        „Przyjaciele Zippiego” – Program promocji zdrowia psychicznego polecany przez WHO i WFMH, 2008/2.

Edukacja i Dialog:

–        Autonomia szkoły a autonomia wychowawcy, 2001/ 8

–        Stwórzmy dzieciom świat pełen biedronek, 2002/ 5

Gimnazjum, Poradnik dla nauczycieli:

–          Symulacja egzaminu gimnazjalnego, 2000/4

–          Pierwsze urodziny gimnazjum; 2000/6

–          Korczakalia, 2000/6,

–          Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gimnazjum, 2001/8.