Multisensoryka Malucha

Anglojęzyczne zajęcia przygotowujące dzieci do roli przedszkolaka.

Prowadzenie: Hanna Meijer.
Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 18-36 lata, sprzyjające adaptacji przedszkolnej oraz rozwijaniu umiejętności społecznych i personalnych. Program dydaktyczny uwzględnia elementy edukacji plastycznej, muzycznej, podstawy matematyki oraz w magiczny sposób pozwoli uczestnikom poznać podstawy języka angielskiego.
Przez ćwiczenia ruchowe przy muzyce oraz śpiewie mali uczestnicy mogą rozwijać swoje talenty muzyczne oraz poznać podstawowe zwroty w języku angielskim. Regularne spotkania z literaturą dziecięcą będą stymulować wyobraźnię.

Koszty

Dodatkowe informacje