Rekreacja

  Współcześnie w Polsce stopniowo rośnie liczba obcokrajowców posługujących się językiem angielskim oraz liczba dzieci dwujęzycznych, a wielu polskich rodziców zainteresowanych jest nauczaniem swoich dzieci języka angielskiego metodą imersji. W konsekwencji wzrasta zapotrzebowanie na zajęcia rekreacyjne w języku angielskim.
English CREDO wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom i tworzy anglojęzyczną ofertę zorganizowanych form spędzania czasu wolnego oraz pozaszkolnych form edukacji sportowej. Proponuje zajęcia organizowane samodzielnie oraz w kooperacji z zaprzyjaźnionymi ośrodkami.