Multisensoryka Malucha

Każdy z nas rodzi się z predyspozycją nauczenia się płynnej wymowy każdego języka świata. Jednak z wiekiem stopniowo tracimy tę umiejętność, gdyż ćwiczymy swoje zdolności tylko w języku, w którym posługują się nasi najbliżsi.

Proces ten możemy zahamować przez wczesne wyeksponowanie wobec innych języków niż ojczysty, zatem warto naukę języka obcego zaczynać jak najwcześniej. Ponadto psycholodzy dowodzą, że dzieci dwujęzyczne mają lepsze wyniki w nauce w przedmiotach ścisłych, gdyż operowanie dwoma językami podobne jest do operowania symbolami matematycznymi i powoduje uaktywnianie obu półkul mózgowych jednocześnie. Zatem nauka języków obcych w dzieciństwie, to wielka inwestycja w przyszłość.

Z tego powodu Multisensoryka Malucha- autorski program edukacji małych dzieci w wieku 18-36 miesiecy, realizowany jest w języku angielskim i skomponowany jest z zajęć o charakterze przedszkolnym bazujących na tradycyjnych angielskich piosenkach i rymowankach oraz na podstawie programowej dla edukacji małych dzieci w Wielkiej Brytanii. Zadaniem osoby prowadzącej spotkania jest wejście w rolę zaczarowanego przewodnika, który w magiczny sposób umożliwi uczestnikom poznać podstawy języka angielskiego oraz przywzyczaić się do przebywania w środowisku anglojęzycznym.

Zajęcia uwzględniają elementy dziecięcej literatury, matematyki, muzyki, tańca oraz zadania plastyczne. Pomagają rozwijać u dzieci talenty muzyczne przez taniec i śpiew oraz umiejętności personalne i społeczne poprzez interakcje z rówieśnikami. Udział w zajęciach zaplanowanych w sposób odzwierciedlający porządek dnia przedszkolnego sprzyja adaptacji przedszkolnej.

Dodatkowe informacje i zapisy