Szkolenia

Wszystkie szkolenia dostępne są w języku angielskim i polskim

SZKOLENIA
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
Brytyjska Podstawa Programowa –National Curriculum (UK)
Letterland ELT/ESL – nauczanie języka obcego
Pisanie i czytanie z Letterland -Child Friendly Phonics
Przyjaciele Zippiego
WARSZTATY
Multisensoryczne zabawy do nauki angielskiego
Letterland w szkole i w domu (program na zamówienie)

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu przyjmowane są mailowo pod adresem: admin@englishcredo.pl

Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty na 3 doby przed szkoleniem.

Osoba zgłoszona indywidualnie odbywa szkolenie w lokalizacji wskazanej przez English CREDO w grupie maksymalnie do 12 osób zgłoszonych indywidualnie.

Grupa szkoleniowa osób zgłoszonych jednorazowo np. przez placówkę edukacyjną odbywa szkolenie w siedzibie English CREDO lub we własnej siedzibie w grupie do 12 osób.

Kalendarz szkoleń zawiera informacje o planowanych szkoleniach i warsztatach, które odbędą się, jeśli na dany termin zgłosi się minimum 5 osób.