Wsparcie metodyczne

Obserwacje metodyczne i szkolenia poobserwacyjne w placówkach

Obserwacje metodyczne

150 zł za kadą osobę obserwowaną

45 min. obserwacji + 15 min. konsultacji indywidualnej + raport pisemny

Szkolenia poobserwacyjne w placówkach

2000,00 zł / 8 godz.dla grupy do 12 osób