Spokój emocjonalny- materiały ćwiczeniowe od Partnership for Children

Partnership for Children (PFC) to charytatywna organizacja wspierająca szkoły w zakresie edukacji emocjonalnej i profilaktyki zdrowia psychicznego. Wśród jej najbardziej znanych programów jest między innymi program “Przyjaciele Zippiego”, propagowany w Polsce od 2005 roku pod patronatem Centrum Pozytywnej Edukacji.

W ostatnich dniach  specjaliści PFC opracowali zestaw materiałów pomocnych w budowaniu równowagi emocjonalnej w okresie pandemii koronawirusa (Covid 19).

Specjalne plansze, arkusze i zestawy zadań zostały zaprojektowane tak, aby mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele pracujący z uczniami online, jak i rodzice opiekujący się dziećmi w domu. 

Walory zaproponowanych materiałów to:

 • zaplanowanie zadań na mniej więcej 10 minut
 • skoncentrowanie na tematach tj.:
  • uczucia,
  • pozostawanie w kontakcie,
  • radzenie sobie ze zmianami,
  • radzenie sobie,
  • zmartwienie
  • relaks.
 • dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku 5-9 lat, ale atwe do adaptacji dla innych grup wiekowych
 • proste instrukcje realizacji
 • dostępność na każdym nośniku cyfrowym pod następującymi linkami

Creating a Routine

Our Feelings Diary

Feelings Chart

Coping Toolbox

W ramach wykonywania zadań dzieci nauczą się między innymi wymyślać różne strategie radzenia sobie i wybierać tę najlepszą, czyli spełniającą dwie „złote zasady”wyboru zdrowej strategii radzenia sobie:

    tę która sprawia, że ​​czuję się lepiej

   tę, która nie krzywdzi mnie ani nikogo innego

Przewodniki wideo i inne zajęcia będą dostępne w najbliższych tygodniach na stronie na Facebooku: www.facebook.com/PFChildren

Niedługo będą też udostępnione wersje tych zasobów Covid-19 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiały są w języku angielskim, więc można je wykorzystać zarówno w zakresie edukacji językowej do konwersacji w języku angielskim, jak i w ramach godzin wychowawczych, czy edukacji prozdrowotnej na zajęciach anglojęzycznych.

Zachęcamy do skorzystania, propagowania oraz dzielenia się zdjęciami z realizacji i wpisami na temat dzieci wykonujących czynności oznaczając wpisy przez #PfChildren

WAŻNE:

Te zasoby ani żadna ich część nie mogą być powielane, ponownie oznakowane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób komercyjny bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Zezwolenie nie jest wymagane do użytku osobistego lub zawodowego, na przykład w szkoleniu lub w klasie.

Więcej o autorze:

Partnership for Children to międzynarodowa organizacja charytatywna, która promuje zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci na całym świecie. Tworzy programy promocji zdrowia psychicznego dla szkół podstawowych, które uczą dzieci umiejętności na całe życie: jak radzić sobie z innymi i jak radzić sobie z trudnościami. Ich programy spełniają wszystkie wytyczne brytyjskiego ministerstwa edukacji dotyczące zdrowia psychicznego w zakresie relacji i edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych.

https://www.partnershipforchildren.org.uk/what-we-do/childrens-wellbeing-activities-for-teaching-staff-and-families.html?fbclid=IwAR1Iej931UAa7wTe3N_cXe4WUdBw0WZnAoAa-P-uqvuBoLRdAieGI0zi-wI