Angielski dla przedszkolaków

Zajęcia uwzględniające indywidualność dzieci i wykorzystujące brytyjskie i polskie metody nauczania przedszkolnego.
Podstawowe formy pracy to:
śpiew, taniec, inscenizacja, prace plastyczne, edukacyjne gry karciane, planszowe, grupowe i multimedialne itp.

Koszty

Cena jednorazowoCena miesięcznie i zapisy
20 zł/30 min12,50 zł/30 min

Dlaczego warto w dzieciństwie uczyć się języków obcych?

Każdy z nas rodzi się z predyspozycją nauczenia się płynnej wymowy każdego języka świata. Jednak z wiekiem stopniowo tracimy tę umiejętność, gdyż ćwiczymy swoje zdolności tylko w języku, w którym posługują się nasi najbliżsi. Proces ten możemy zahamować przez wczesne wyeksponowanie wobec innych języków niż ojczysty, zatem warto naukę języka obcego zaczynać jak najwcześniej. Ponadto psycholodzy dowodzą, że dzieci dwujęzyczne mają lepsze wyniki w nauce w przedmiotach ścisłych, gdyż operowanie dwoma językami podobne jest do operowania symbolami matematycznymi i powoduje uaktywnianie obu półkul mózgowych jednocześnie. Zatem nauka języków obcych w dzieciństwie, to wielka inwestycja w przyszłość !!!

Dodatkowe informacje